ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์

แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์ แบบทดสอบข้อสอบออนไลน์นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน [ส่วนที่ 1 ชุดฟรี] และ [ส่วนที่ 2 จะต้องสมัครสมาชิก]

แบบทดสอบวิชาจรรยาบรรณ

  • element_49
  • element_50
  • element_51
  • element_52
แบบทดสอบวิชาจรรยาบรรณ (ฉบับฟรีมีทั้งหมด 40 ข้อ) เกณฑ์การสอบผ่าน 70% (28 ข้อ)

แนวข้อสอบประกันวินาศภัย 8 หมวด

  • element_49
  • element_50
  • element_51
  • element_52
แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย มีทั้งหมด 8 หมวด (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)