ลูกค้า เอเชียประกันภัย ต้องทำไงต่อ หลังโดนสั่งปิดกิจการ

ลูกค้า เอเชียประกันภัย ต้องทำไงต่อ หลังโดนสั่งปิดกิจการ

เป็นที่ทราบกันทั่วกันแล้วว่า คปภ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เอเชียประกันภัยฯ ให้กองทุนประกันวินาศภัยจ่ายเคลมให้ประชาชน หลังหนี้ท่วมเกินทรัพย์สิน และจ่ายเคลมล่าช้า เกิดคำถามว่า ลูกค้า เอเชียประกันภัย ต้องทำไงต่อ หลังโดนสั่งปิดกิจการ

กรณีที่ 2 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์โควิดที่ไม่ได้มีการเคลม ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ

>> ซื้อประกันภัยใหม่กับบริษัททิพยประกันภัย คุ้มครองภาวะโคม่า วงเงิน 300,000 บาทต่อปี คุ้มครอง 1 ปี ตามเงือนไขกรมธรรม์ เบี้ย 300 บาท โดยโอนเบี้ยจากส่วนที่เหลือของกรมธรรม์เดิม หากไม่ถึงปรับลดระยะเวลาคุ้มครองลง ให้ติดต่อกับบ.ทิพยโดยตรง

>> ต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถทำเรื่องขอคืนเบี้ย ตามมูลค่าคงเหลือของกรมธรรม์ ซึ่งจะมีการคำณวนจากเบี้ยที่นำส่งหักส่วนที่ได้มีความคุ้มครองไปแล้ว เหลือเท่าไร ทางกองทุนฯ จะคืนเบี้ยส่วนที่เหลือให้ ให้ติดต่อขอคืนเงินกับกองทุนฯ

กรณีที่ 3 สำหรับผู้สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สามารถเลือกใช้สิทธิดังนี้

  1. ซื้อประกันภัยใหม่กับบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะนำเบี้ยส่วนที่เหลือ นำมาหักกับค่าเบี้ยประกันใหม่จ่ายส่วนต่างเบี้ยประกันใหม่ไปกรณีประกันโควิดได้รับส่วนลดเบี้ย 10% แต่ไม่เกิน 500 บาท ตามเงื่อนไขบริษัท ให้ติดต่อกับบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการเยียวยา
  2. ขอรับคืนเบี้ยส่วนที่เหลือจากกองทุนฯ ให้ติดต่อกองทุนฯ
ลำดับเจ้าหนี้
ขั้นตอน
เอกสารที่ใช้เอเชีย
ขั้นตอนเอเชีย
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเอเชีย

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

สถานที่ที่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

(1) กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24

(2) สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้

ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

 – สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect)

–  สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3

– สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16  อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70

ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ คลิ๊กดูเบอร์ติดต่อ >> คปภ.

ยื่นเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกและ รวดเร็ว

ตอนนี้ หน่วยงานตรงที่มารับผิดชอบธุรกรรมของเอเชียทั้งหมด คือ กปว. “กองทุนประกันวินาศภัย” ส่วน คปภ.เป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในการรับส่งเรื่องต่างๆ เท่านั้นค่ะ

ขั้นตอนในการยื่นผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนการสมัครให้ดูในลิงค์แนบ คลิ๊กเลย >>> https://drive.google.com/file/d/1pN1_IHgm9uU0066nbKrUhgUkUR8A0e5a/view?usp=sharing

0001

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ประกันภัย ตลอดจนเจ้าหนี้ทั่วไปสามารถ ยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ https://rps-sev.gif.or.th หรือเข้าผ่านหน้าหลักเว็บไซต์ www.gif.or.th และคลิกที่สไลด์“ยื่นคำทวงหนี้ กรณี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)”
  2. ยื่น ณ ที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย (ด้านหลังอาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3) และสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ
  3. ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เอกสารที่ใช้
    1. แบบฟอร์มคำทวงหนี้ https://www.gif.or.th/main/images/pdf/forms/ASIAForm.pdf
    2. แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหนี้ ( สำเนากรมธรรม์ บัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร เอกสารอื่นๆเช่นเอกสารเบิกเคลมกรณีติดโควิด )

***นำเอกสารทั้งหมดนำส่ง จ่าหน้าซองถึง “กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0013
0014
0015
0016

อยากหารายได้เสริม กับธุรกิจประกันรถยนต์ ต่อยอดกับงานงานประจำที่ทำอยู่ งานขายของออนไลน์ เปิดหน้าร้านไปรษณีย์ มีหน้าร้านอยู่แล้ว งานประกันชีวิต งานตรอ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่คุณทำอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ธุรกิจนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอน ไม่รบกวนงานประจำที่ท่านทำอยู่เลย 

วันนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมาก ที่ได้มาเจอธุรกิจประกันรถ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหารายได้เสริม ที่สามารถเติบโตขึ้น จนเปลี่ยนเป็นรายได้หลัก สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายประกันรถยนต์ พรบ.

✅ ไม่ต้องลงทุนกับค่าเช่า

✅ ไม่ต้องลงุทนกับสต๊อคสินค้า

✅ มีบ.ประกันชั้นนำรองรับกว่า 36 บริษัท

✅ มีทีมงานพร้อมสนับสนุนธุรกิจของท่าน

🎯 ถ้าคุณอยากจะซื้อประกันในราคาส่วนลดพิเศษ แล้วตัวคุณอยู่ในสถานการณ์นี้

📌คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรถใช้หลายคัน อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องจ่ายประกัน แต่ละปี

📌กำลังมองหาธุรกิจ อยากตั้งหน้าร้าน

📌อยากจะทำเป็นรายได้เสริม อยากเริ่มต้น….ด้วยทุนที่จำกัด ไม่อยากลาออกจากงานประจำ

📌อยากทำธุรกิจที่ไหนก็ได้ เน้นใช้ระบบทำงานแทน ทำบ้าง หยุดบ้าง สตางค์ก็ได้ ทุกความอยาก

ที่นี่มีคำตอบ#ศรีกรุงโบรคเกอร์

📍 เริ่มต้นง่ายๆ สมัครสมาชิกซื้อใช้เองได้ส่วนลดทันที เท่ากับนายหน้า แถมบอกต่อได้ค่าแนะนำอีก มีรายได้ทันที จากธุรกิจประกันรถยนต์

📍 อยากเปิดหน้าร้าน สามารถคีย์งาน พิมพ์กรรมธรรม์ได้เองที่บ้าน

📍 ขายประกันได้หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ เราไม่ได้มีแค่ประกันรถ แต่มีประกันเดินทาง อัคคีภัย ประกันกิจการ….

📍 ไม่มีหน้าร้าน เราก็มีเว็บไซต์ แจกให้ใช้กันฟรีๆ สำหรับทำธุรกิจ ทั้งการขาย และขยายทีมงาน

📍 ไม่ต้องออกจากงานประจำ

📍 ไม่บังคับยอดขาย ไม่บังคับอบรม

📍 สะสมคะแนนไปเที่ยวในและต่างประเทศ ฟรี

📍 โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง

📍 เช็คเบี้ย แจ้งงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด

📍 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี ทั่วประเทศ

📍 มีระบบผ่อนชำระ 3-6 งวด ทั้งใช้บัตร/ไม่มีบัตรเครดิต

📍 สอนฟรี ทุกขั้นตอน จนกว่าจะเป็น

📍 สมัคร 200 บาท ขายได้มากกว่า 35 บริษัท

📍 ฟรี ประกันอุบัติเหตุ 1 แสนบาท

📍 ไม่ต้องใช้คน หรือเงินค้ำ

📍 สมัครง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

🔰ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครสมาชิกซื้อใช้ได้ส่วนลด ต่อยอดทำเป็นธุรกิจขายประกันภัย รายได้หลักแสนต่อเดือน รอคุณอยู่

📢มาคุยกันได้ : นิด วิลาวัลย์

☎โทร 0-8155-42494

ทักไลน์คุยได้ที่👉: http://TEL 0815542494line.me/ti/p/~0815542494

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

👉http://localhost/test/

สมัครสมาชิกออนไลน์ คลิ๊ก

👉https://www.srikrungexpo.com/k19289

ติดตามอ่านบทความดีๆ โปรโมชั่นเด็ดใน Facebook

👉https://www.facebook.com/724prakan/

ติดตามช่อง Youtube นิด วิลาวัลย์ สอนขายประกันออนไลน์ง่ายนิดเดียว

👉https://www.youtube.com/channel/UC62mAxQ8ZXBrDL34OlUuW3w?view_as=subscriber

📢รูปแบบใหม่ของการซื้อประกันออนไลน์ ซื้อผ่านมือถือ ทำรายการด้วยตัวคุณเอง
🌟ซื้อปุ๊บ คุ้มครองทันที 🌟
👉พรบ. ประกันรถ ประกันเดินทาง
👉มีให้เลือกกว่า 30 บริษัท มีส่วนลดทันที 5 %
👉สะสมแต้ม ผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิต สูงสุด 10 เดือน หรือผ่อนเงินสด
👉บริการรถใช้ระหว่างซ่อม บริการรถยกฟรี ตรวจรถเร็วใน 1 ชม.เป็นตามเงื่อนไขบริษัท
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่
สนใจคลิ๊ก สม้ครสมาชิกฟรี
ซื้อรถมือ 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *