คำย่อบริษัทประกันภัย

คำย่อบริษัทประกันภัย

คำย่อบริษัทประกันภัย

แต่ละคำย่อบริษัทประกันภัย คือบริษัทอะไรบ้าง เรามาดูกันว่าเขาใช้คำย่ออะไรบ้าง เป็นเรื่องที่เราควรมีความรู้ไว้บ้าง เพื่อที่จะได้ดูแบบกรมธรรม์ได้เข้าใจขึ้น เวลาเกิดมีปัญหาในการเคลม หรือเวลามีลูกค้าถามรายละเอียด ในรายงานจะใช้เป็น คำย่อบริษัทประกันภัย เขาใช้อะไรกันบ้างเรามาศึกษากัน รวบรวมเอามาแต่บริษัทที่ถามเข้ามาบ่อยๆ 

VIB วิริยะ

TIC ไทยประกัน

STY คุ้มภัย

ANC อลิอันซ์

MTI เมืองไทย

MSIG เอ็มเอสไอจี

TIP ทิพยะ

TVI ไทยวิวัฒน์

ABI ไอโออิ

ASS สินทรัพย์

SEI อาคเนย์

BKI กรุงเทพ

TMW ไทยศรี

SMD โตเกียวมารีน

SMK สินมั่นคง

smg ชับบ์สามัคคี

DVS เทเวศ

ALL เอเชีย

สนใจเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัทประกันภัย

คลิ๊ก👉 www.724prakan.com

 

คำย่อบริษัทประกันภัย และรหัสบริษัท

เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น เรามาเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้ง่ายในการค้นหาจาก ก – ฮ พร้อมชื่อเต็มภาษาอังกฤษ รหัสบริษัท และชื่อย่อภาษาอังกฤษ เพื่อสะวกในการค้นหาตามตารางเลยค่ะ

รหัสบริษัท ชื่อเต็มบริษัทประกันภัย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
2022 บริษัท กมลประกันภัย จำกัด(มหาชน) Kamol Insurance Co., Ltd. KML
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Co., Ltd. BKI
2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Health Insurance Public Company Limited BHI
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) Krungthai Panich Insurance Public Company Limited KPI
2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Road Accident Victims Protection Co., Ltd. RVP
2059 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) QBE Insurance (Thailand) Public Company Limited QBE
2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited KSK
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) Charan Insurance Public Co., Ltd. CHR
2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited PIC
2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) Chao Phaya Insurance Co.,Ltd. CPY
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) China Insurance (Thai) Public Company Limited CIC
2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Cigna Insurance Publice Company Limited CIGNA
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited TMI
2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. DHP
2069 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) Tune Insurance Public Company Limited Tune
2020 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) The Deves Insurance Public Co., Ltd. DVS
2001 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Thai Insurance Public Co., Ltd. TIC
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) Thai Health Insurance Public Company Limited  
2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) The Thai United Insurance Public Company Limited TPI
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Thai Paiboon Insurance Public Company Limited TPI
5001 บริษัท
ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
Thai Reinsurance Public Company Limited (Thailand) THRE
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) Thaisri Insurance Co.,Ltd TMW
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) Thai Setakij Insurance Public Co., Td. TSK
2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) Thanachart Insurance Public Company Limited TNI
2050 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) Navakij Insurance Public Co.,Ltd. NKI
2007 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) Nam Seng Insurance (Public) Co., Ltd. NSI
2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย The New India Assurance Co., Ltd. NIA
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย New Hampshire Insurance Company NHI
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd. BUN
2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited ฺBupa Insurance
2002 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) Safety Insurance Public Co., Ltd. STY
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) Thaivivat Insurance Public Co.,Ltd. TVI
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited PCHI
2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) Phutthatham Insurance Public Company Limited PTI
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) The Falcon Insurance Public Company Limited FCI
2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Phoenix Insurance (Thailand) Public Company Limited PIT
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd(Thailand Branch) MMF
2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Mittare Insurance Public Company Limited MIT
2779 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Muang Thai Insurance Public Company Limited MTI
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) The Viriyah Insurance Public Company Limited VIB
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited SAGI
2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Thailand) Public Company
Limited
TYI
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Siam City Insurance Public Company Limited SIL
2005 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Union Insurance Public Company Limited UNN
2056 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) The Union Prospers Insurance Public Company Limited UPP
2004 บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) Promise Insurance Public Company Limited PROMISE
2047 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) Samaggi Insurance Public Company Limited SMG
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Assets Insurance Public Company Limited AIC
2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) Synmunkong Insurance Public Co., Ltd. SMK
2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Allianz C.P. General Insurance Public Company Limited CPI
2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Southeast Insurance Public Company Limited SEI
2077 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) Indara Insurance Public Co., Ltd. IIC
2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
(มหาชน)
Asia Insurance 1950 Public Company Limited AII
2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย Ace Ina Overseas Insurance Company Ltd., AIOIC
2053 บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Fpg Insurance (Thailand) Public Company Limited FPG
2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Msig Insurance (Thailand) Public Company Limited MSIG
2046 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) Erawan Insurance Public Company Limited EIC
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Aig Insurance (Thailand) Public Company Limited AIG
2080 บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย Aia Company Limited (Non-Life Insurance) Thailand Branch AIA (NON-LIFE)
2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) Axa Insurace Public Co., Ltd. AXA
2028 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Lmg Insurance Public Company Limited LMG
2010 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited WSN

 
การที่เรารู้คำย่อบริษัทประกันภัย

จะช่วยให้เราสามารถดูแบบประกันได้ง่ายขึ้น ในบางกรมธรรม์ไม่ได้ระบุชื่อเต็มของบริษัทประกันภัยไว้ เขียนแต่คำย่อบริษัทประกันภัย การทำเรารู้ และจำได้จะทำให้ตอบคำถามลูกค้าได้รวดเร็ว สมกับเป็นตัวแทนมืออาชีพ

สนใจสมัครสมาชิก ซื้อใช้ได้ส่วนลด หรือ ขายพรบ ประกันรถยนต์ คลิกที่นี่

อยากหารายได้เสริม กับธุรกิจประกันรถยนต์ ต่อยอดกับงานประกันชีวิต งานประจำ งานตรอ หรือธุรกิจส่วนตัวที่คุณทำอยู่ตอนนี้

วันนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมาก ที่ได้มาเจอธุรกิจประกันรถ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหารายได้เสริม ที่สามารถเติบโตขึ้น จนเปลี่ยนเป็นรายได้หลัก สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายประกันรถยนต์ พรบ.

✅ ไม่ต้องลงทุนกับค่าเช่า

✅ ไม่ต้องลงุทนกับสต๊อคสินค้า

✅ มีบ.ประกันชั้นนำรองรับกว่า 36 บริษัท

✅ มีทีมงานพร้อมสนับสนุนธุรกิจของท่าน

🎯 ถ้าคุณอยากจะซื้อประกันในราคาส่วนลดพิเศษ

แล้วตัวคุณอยู่ในสถานการณ์นี้

📌คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรถใช้หลายคัน อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องจ่ายประกัน แต่ละปี

📌กำลังมองหาธุรกิจ อยากตั้งหน้าร้าน

📌อยากจะทำเป็นรายได้เสริม อยากเริ่มต้น….ด้วยทุนที่จำกัด ไม่อยากลาออกจากงานประจำ

📌อยากทำธุรกิจที่ไหนก็ได้ เน้นใช้ระบบทำงานแทน ทำบ้าง หยุดบ้าง สตางค์ก็ได้ ทุกความอยาก ที่นี่มีคำตอบ#ศรีกรุงโบรคเกอร์

📍 เริ่มต้นง่ายๆ สมัครสมาชิกซื้อใช้เองได้ส่วนลดทันที เท่ากับนายหน้า แถมบอกต่อได้ค่าแนะนำอีก มีรายได้ทันที จากธุรกิจประกันรถยนต์

📍 อยากเปิดหน้าร้าน สามารถคีย์งาน พิมพ์กรรมธรรม์ได้เองที่บ้าน

📍 ขายประกันได้หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ เราไม่ได้มีแค่ประกันรถ แต่มีประกันเดินทาง อัคคีภัย ประกันกิจการ….

📍 ไม่มีหน้าร้าน เราก็มีเว็บไซต์ แจกให้ใช้กันฟรีๆ สำหรับทำธุรกิจ ทั้งการขาย และขยายทีมงาน

📍 ไม่ต้องออกจากงานประจำ

📍 ไม่บังคับยอดขาย ไม่บังคับอบรม

📍 สะสมคะแนนไปเที่ยวในและต่างประเทศ ฟรี

📍 โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง

📍 เช็คเบี้ย แจ้งงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด

📍 จัดส่งกรมธรรม์ฟรี ทั่วประเทศ

📍 มีระบบผ่อนชำระ 3-6 งวด ทั้งใช้บัตร/ไม่มีบัตรเครดิต

📍 สอนฟรี ทุกขั้นตอน จนกว่าจะเป็น

📍 สมัคร 200 บาท ขายได้มากกว่า 35 บริษัท

📍 ฟรี ประกันอุบัติเหตุ 1 แสนบาท

📍 ไม่ต้องใช้คน หรือเงินค้ำ

📍 สมัครง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

🔰ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครสมาชิกซื้อใช้ได้ส่วนลด ต่อยอดทำเป็นธุรกิจขายประกันภัย รายได้หลักแสนต่อเดือน รอคุณอยู่

มาคุยกันได้ : นิด วิลาวัลย์

☎โทร 0815542494 

👉ไลน์: line.me/ti/p/~0815542494

📢สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

👉http://localhost/test/

📢สมัครสมาชิกออนไลน์ คลิ๊ก

👉https://www.srikrungexpo.com/k19289

📢ติดตามอ่านบทความดีๆ โปรโมชั่นเด็ดใน Facebook

👉https://www.facebook.com/724prakan/

📢ติดตามช่อง Youtube นิด วิลาวัลย์ สอนขายประกันออนไลน์ง่ายนิดเดียว

👉https://www.youtube.com/channel/UC62mAxQ8ZXBrDL34OlUuW3w?view_as=subscriber